Personligt ledarskap
Länk till Urbans hemsida...
Länk till Görans hemsida...
Utveckla ditt personliga ledarskap och bli coachad av mästaren
från Coach-SM 2006, Göran Carlsson.


Klicka här >... om du vill ha en version för utskrift.

Utbildningsprogrammet är ett företagsanpassat ledarutvecklingsprogram uppbyggt i tre steg där du mellan utbildningsdagarna blir personligt Coachad av Göran Carlsson.

Syftet med utbildningen är att utveckla ditt personliga ledarskap och stärka dig i din förmåga att skapa resultat och värden
i din organisation.

Steg 1 handlar om insikter. Vi lägger fokus på dig som person och ditt ledarskap. Du stärker dig i dina insikter om dina värderingar och drivkrafter. Du tränar på hur du utvecklar motiverade och engagerade medarbetare som tar ansvar, fattar beslut och samtidigt är högpresterande. Du får med dig grunderna i effektiv coaching.

Steg 2 handlar om din förebild och din föreställning om den ideala ledaren, så som du vill vara som ledare. Det är utifrån verksamhetens förutsättningar och denna stärkta insikt som du nu kommer att bli personligt coachad i din roll som ledare. Vi bygger detta steg på Försvarshögskolans koncept Utvecklande ledarskap. Utbildningen baseras helt på vetenskaplig grund och belyser ledarskapets fulla skala och dimensioner kring den ideala ledaren. Inför steg 2 har du genomfört en "360-graders" inventering av ditt ledarskap på den egna arbetsplaten. Under utbildningen och coachingen kommer du att arbeta med resultatet från denna inventering.

Mellan steg 2 och 3 kommer du att bli coachad av Göran vid fem tillfällen för att hjälpa dig att tillämpa dina nya insikter i ditt dagliga ledarskap. Genom att själv bli coachad får du också en fördjupad förståelse för vad coaching är vilket förbereder dig för din roll som ledare.

I steg 3 följer vi upp din handlingsplan och resultaten av dina insatser under perioden. Du får också genom teori och övningar lära dig hur du kan använda dig av ett coachande förhållningssätt som ledare.


Efter utbildningen
kommer du att:

utveckla din roll som chef och vara tydligare i ditt ledarskap

bli bättre på att utveckla dina medarbetares förmåga till ansvar, engagemang och delaktighet

öka prestationerna inom ditt ansvarsområde

vara mer effektiv i din kommunikation

snabbt kunna skapa förtroende och tillit

utveckla självkänslor och självförtroenden
i flera ledUrban Lambertson
är en erfaren konsult
och utbildare inom området ledarskap
och management.
Att skapa värde och resultat genom att fokusera på individer, grupper och dess förmåga att prestera är viktiga framgångs-faktorer för Urban

Hemsida >..


Göran Carlsson
är diplomerad coach och medlem i ICF, International Coach Federation.
10 års erfarenhet som personalchef och internkonsult inom industrin. Göran har en stödjande och inspirerande coach stil med tydligt fokus på uppsatta mål

Hemsida >...

Upplägg
6 dagar uppdelat i tre steg samt 5 individuella coaching tillfällen ca. varannan vecka mellan utbildningssteg 2 och 3. Föreläsningar varvas med grupparbeten, övningar samt coaching av varandra i små reflekterande grupper och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.

Antal: 6-15 personer
Plats: Enligt ert önskemål
Datum: Startdatum enligt ert önskemål
Omfattning och pris: 34.000 kr per deltagare enligt standardupplägg ovan, alt. anpassat efter era/företagets behov. (kursmaterial och 360-graders inventering ingår)

Intresseanmälan:
Gör du via mail till ledarskap@lambertsonconsulting.com

eller kontakta:
Urban Lambertson: 070-5397790
Göran Carlsson: 070-5190620

Är du intresserad av ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte för att prata mer om vad en utbildningsinsats med oss kan innebära för dig och ditt företag?

Kontakta oss, så bokar vi in ett tillfälle > E-mail...

Är du intresserad av en föreläsning, workshop eller annan företagsanpassad insats med oss på tema Personligt ledarskap och coaching/det coachande förhållningssättet?

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg där vi tillför värden utefter era behov och önskemål > E-mail...

Välkomna,
Urban och Göran