Företaget Affärsområden Finans/IR Nyheter Sök/Översikt På Engelska
Wise OnLine | Wise Konsult & Kompetens | Wise Karriär | Kontaktpersoner | Kundtjänst |
Rubrik

Utbildningar

Utvecklande Ledarskap (UL)
Chefsutvecklingsprogrammet
Wise förändringsledning
Nycklar till framgång i samtal på arbetsplatsen
SDI® – lyfter fram styrkan i gruppen
Coachande ledarskap - individ
Coachande ledarskap - grupp
Coachning i strategiskt HR-arbete
Hälsocoachning - att må bra i sin yrkesroll och som människa
Effektiv krishanteringsförmåga
The Human Element – lyfter fram människan i organisationen
Element B – samspelet på arbetsplatsen
Framgångsrik rekrytering
Kompetensförsörjning – en enkel arbetsmetodik
Att sätta lön
Jämställdhet – 12 steg till ett effektivt jämställdhetsarbete
Arbetsmiljö – praktiskt arbete med handfasta verktyg
Outsourcing
Anpassade utbildningar
Allmän information och villkor »
Anmäl dig här »
Omställningsstöd
Våra HR-konsulter

Utvecklande Ledarskap (UL)

   
Datum: Stockholm, 26 – 28 sept + 30 nov Malmö, 17 – 19 okt + 10 jan (2007)

Tid:

Deltagarantal: 6 – 15

Pris: 18 000 kronor, kost- och logikostnader tillkommer.
 
 
Kursen ger dig:
Kännedom om dig själv och dina drivkrafter i ledarrollen och hur du kan utveckla den. Dina utvecklingsbehov tydliggörs, du hittar ditt fokus och du utarbetar en personlig handlingsplan.
 
Klicka här för anmälan »
 
Utveckla din ledarstil och bidra till en utvecklande och lärande organisation
Utvecklande Ledarskap stödjer dig att använda ledarbeteenden som stimulerar till personligt ansvarstagande, självständighet, kreativ handling och starka prestationer. Utbildning baseras helt på vetenskaplig grund och tar sin ansats i en modell som representerar och belyser vikten av ledarskapets fulla skala och kan bland annat uppvisa resultat i form av bevisade förbättringar av organisationens effektivitet. Modellen är framtagen på Försvarshögskolan.
Syfte
Utveckla din ledarstil samt stärka dig i din roll som chef och ledare. Du ska med utgångspunkt från det utvecklande ledarskapet kunna skapa värden och positiva effekter i din organisation.
Målgrupp
Chefer som vill utveckla sitt ledarskap
Innehåll
I Utvecklande Ledarskap arbetar du bl a med:
  • Ledarskapsmodellen Utvecklande Ledarskap
  • Din självinsikt, självkännedom samt värderinga och drivkrafter bakom ledarbeteenden
  • Ledarskapets utmaningar
  • Olika ledarstilar och vad som får medarbetaren att växa och ta större ansvar
  • Värden och effekter i din verksamhet med ett Utvecklande Ledarskap
  • Bearbetning av en innan kursstart sammanställd 360 graders inventering av ditt ledarskap och dina ledarbeteenden
  • Personlig handlingsplan
Kursledare
Urban Lambertsson och en handledarkollega
Upplägg
3 dagar på internat samt 1 dag för uppföljning. Föreläsningar varvas med grupparbeten, övningar, bearbetning av personlig ledarstil och beteenden samt coachning av varandra i små reflekterande grupper.
Förarbete
Innan kursstart genomför du en ”360 graders” inventering av ditt ledarskap på den egna arbetsplatsen.
Examinering/test
Diplom erhålles efter genomförd utbildning