Företaget Affärsområden Finans/IR Nyheter Sök/Översikt På Engelska
Wise OnLine | Wise Konsult & Kompetens | Wise Karriär | Kontaktpersoner | Kundtjänst |
Rubrik

Utbildningar

Utvecklande Ledarskap (UL)
Chefsutvecklingsprogrammet
Wise förändringsledning
Nycklar till framgång i samtal på arbetsplatsen
SDI® – lyfter fram styrkan i gruppen
Coachande ledarskap - individ
Coachande ledarskap - grupp
Coachning i strategiskt HR-arbete
Hälsocoachning - att må bra i sin yrkesroll och som människa
Effektiv krishanteringsförmåga
The Human Element – lyfter fram människan i organisationen
Element B – samspelet på arbetsplatsen
Framgångsrik rekrytering
Kompetensförsörjning – en enkel arbetsmetodik
Att sätta lön
Jämställdhet – 12 steg till ett effektivt jämställdhetsarbete
Arbetsmiljö – praktiskt arbete med handfasta verktyg
Outsourcing
Anpassade utbildningar
Allmän information och villkor »
Anmäl dig här »
Omställningsstöd
Våra HR-konsulter

SDI® – lyfter fram styrkan i gruppen

   
Datum: Stockholm, 12 - 13 sept, 28 - 29 nov
Helsingborg, 5 - 6 sept
Malmö, 12 - 13 okt

Tid: 09.00 – 17.00

Deltagarantal: 6 – 18

Pris: 12 000 kronor
 
 
Kursen ger dig:
SDI som verktyg och metod samt ökad insikt om styrkor hos dig själv och i gruppen.
 
Klicka här för anmälan »
 
SDI, ett pedagogiskt verktyg som hjälper dig att skapa bättre gruppdynamik
Har det hänt att du varit med i en grupp där några vill komma igång snabbt och andra vill ha mer tid på sig. De snabba irriterar sig på de långsamma och tvärt om, några kanske oroar sig för att alla inte mår bra och så vidare. SDI (Strength Deployment Inventory) är ett utmärkt verktyg som pedagogiskt och enkelt ökar förståelsen för varandra och hur vi kan använda våra olika styrkor i en grupp. När det sker byggs teamet upp och gruppen samarbetar och presterar bättre.
Syfte
Att kartlägga och utveckla dina starka sidor samt att förbättra samarbetet och gruppdynamiken i den grupp du tillhör.
Målgrupp
Kursen vänder sig till såväl ledare och ledningsgrupper som arbetsgrupper.
Innehåll

Du får större förståelse för:

  • Varför du beter dig som du gör
  • Hur du förbättrar uppfattningar om självaktning och självkänsla
  • Hur du skapar resultat genom utvecklade relationer och ökad gruppdynamik
  • Hur du skapar resultat genom att effektivt kommunicera på mottagarens villkor
  • Det sätt som du föredrar att hantera mellanmänskliga konflikter på
  • Hur du accepterar att ta emot och hur du ger konstruktiv feedback
Kursledare
Urban Lambertson
Upplägg
Vi arbetar i 2 dagar utefter en given modell och metod. Vi genomför övningar och lyfter fram exempel som stärker insikter och utvecklar relationer och gruppdynamik.
Förarbete
Inget förarbete krävs
Examinering/test
Ingen/Nej