Talare och föreläsningar

Urbans motto på en föreläsning är att den ska engagera, beröra och få deltagarna att vilja förändra och utveckla sin situation. Nyfikenheten på människan och drivkrafterna bakom våra beteenden är något som alltid kommer igen i Urbans föreläsningar. Det handlar om att skapa insikt och förstå, det handlar om att utvecklas och växa som individ i det sammanhang du verkar.

Urban har också med sig erfarenheten av att vara en av de som överlevde Estonias förlisning 1994, han har bottnat, tagit sig igenom och utvecklats genom en personlig kris, och han bjuder med djupt engagemang på sina erfarenheter och upplevelser. Det är föreläsningar som berör, och det är föreläsningar som öppnar dörrar för förändring och utveckling.

Urban genomför föreläsningar på begäran och han är också ansluten till Talarforum som föreläsare.

Kontakta via mail eller telefon för genomförande av föreläsning på antingen teman enligt nedan eller anpassat utefter de behov och önskemål ni själva har. Titta runt på hemsidan, det finns mycket att välja bland som jag kan ha med i en föreläsning eller workshop!

Föreläsningsämnen:
> Att växa genom det personliga ledarskapet
> Så skapar du engagemang och delaktighet i arbetsgruppen
> Stress management - Så fungerar människan och så hanterar du de svåra och utmanande situationerna
> En fungerande krishanteringsförmåga är värd sin vikt i guld

Kundreferenser föreläsningar:
> SCANIA
> Posten
> Manpower
> Prosales
> Länsarbetsnämnden
> Praktikertjänst
> Kalmar kommun
> Räddningsverket
> SAS Flight Academy
> Handelshögskolan
> Chalmers
> IHM Business School
> Försvarshögskolan
> Militärhögskolan
> FN School/Polisen