Om Lambertson Consulting

Lambertson Consulting levererar tjänster inom område ledarskap och management.

Företagets affärsidé
Lambertson Consulting levererar kraft och energi till individer, grupper och verksamheter som vill utvecklas och förändras.

Med ledorden empati, nyfikenhet och skapa värde frigörs kraften och energin i våra kunder så att prestationsförmågor ökas och värden skapas. Självkänslor och självförtroenden stärks för varje steg och hållbart resultat skapas i flera dimensioner.

Genom bred kompetens och erfarenhet tillsammans med metoder och engagerande angreppssätt har vi förmåga att i samverkan känna in och se möjligheter ur problem och utmaningar. Det handlar mer om att frigöra kraft och energi än om att skapa nytt. Det hela börjar med att först samordnat klargöra helhetsbilder och utmaningar. Därefter fortsätter resan med det egna jaget, värderingar och drivkrafter och sedan kopplas sammanhanget och utmaningarna in. Det handlar om en resa från insikt och mening till förmåga at prestera och skapa värden.


Vår ambition är att skapa en långsiktig relation med våra kunder och hitta former för att vara ett nära stöd och en katalysator i fortsatt utvecklings och förändringsarbete. En resa som handlar om att få ut hävstångseffekter i värden på gjorda insatser.

 

 

 


Företaget ägs och drivs av Urban Lambertson. Själv och tillsammans med partners och nätverk genomför Urban uppdrag till företag, han levererar utbildningsinsatser och genomför föreläsningar inom området.