Krishantering

Vi genomför program, föreläsningar och utbildningsinsatser inom område Krishantering.

Utöver vår egna kompetens och erfarenhet samverkar vi inom krishanteringsområdet med erfarna aktörer. Press och mediaträningen genomför vi i samarbete med vår PR- och mediakonsult Mats Olsson.

Tema och områden som vi berör i våra insatser:

> Arbetet med krisplanen och krishanteringsprocessen
> Arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser och säkra den egna beredskapen
> Kunskap om krisens olika faser
> Att leda i kris - Effektivt krisledningsarbete
> Rutiner för problemlösning och att fatta beslut under press
> Informationens och kommunikationens betydelse vid kriser samt hantering av media (hot eller medel i kriser?)
> Mediaträning – Intervjuer och presskonferenser
> Hur människan fungerar under stress och varför vissa förmår att agera rationellt och andra inte vid katastrofer och kriser>
> Krishanteringen – omhändertagande av drabbade vid kriser (inkl. debriefing- och bemästringsmetoder, erfarenheter från tsunamikatastrofen mm )
> Sorg på arbetsplatsen – hur vi kan hantera de svåra situationerna
> Företagets ansvar och förmågor samordnat med den kommunala krishanteringen och det svenska krishanteringssystemet (inkl. delar ur ”Lagen om skydd mot olyckor”)
> Scenarioträning – träning i krishantering i krisens olika faser baserat på övningsexempel
> Att lära av kriser – det viktiga uppföljningsarbetet och kvalitetsprocessen för framtida beredskap och utveckling
> Erfarenheter från Estoniakatastrofen – Individen (jag berättar om mina upplevelser som överlevande från katastrofen), Företaget (den drabbade organisationen), kommun och samhället (krishanteringsförmågan, hur den fungerade och vad man har lärt sig och utvecklat fram till idag)

 


Effektiv krishanteringsförmåga

En utbildning i samverkan med Wise group
Läs mer >...Exempel
på innehåll i föreläsning/workshop
med Kalmar kommun


Kontakta via mail eller telefon så bokar vi
ett första möte...