Grupp och Teamutveckling

Vi stödjer er i arbetet med att bygga och underhålla väl fungerande arbetsgrupper. Vi erbjuder 1-2 dagars utveckling samt längre program där vi tar till vara den samlade kompetensen och kraften i gruppen, och riktar den mot gemensamma uppgifts- och samarbetsmål.

Vi anpassar innehåll och genomförande baserat på era behov och de resultat ni vill uppnå. Lite om innehåll som ofta är med i utvecklingsarbetet:

 

 

 

 

 

I de flesta grupp- och teamutvecklingsinsatser väljer vi att arbeta med instrumentet SDI för utveckling av personliga insikter och utvecklade relationer i gruppen.
Läs mer >...


Kontakta via mail eller telefon så bokar vi ett
första möte och pratar
om vad en insats kan innebära för dig, din
grupp och ditt företag...