Förändringsledning

Utifrån våra kunders utmaningar, behov och krav samt baserat på vår roll som processledare och de metoder och instrument som presenteras på denna hemsida (samt även andra kompletterande) genomför vi tjänster inom område Förändringsledning.

I samverkan med Metamanagemant AB erbjuder vi ett koncept som handlar om förändringsledning kopplat till utveckling av företagets Varumärke (strategiskt, internt och operativt) samt arbete för att utveckla och fullt ut leva Värderingar i verksamheten. >... Mer info om det kommer inom kort.

Vi arbetar med att utveckla framgångsfaktorer i för er viktiga yrkesroller och arbetsuppgifter i förändringsarbetet. Genom att bearbeta resultat från intervjuer med framgångsrika personer i er verksamhet får vi fram de viktiga framgångsfaktorer som krävs för att erhålla den effekt ni önskar. En modelleringsteknik där vi går in och tydliggör de värden, drivkrafter och strategier som kännetecknar framgångsrika personer på just den yrkesrollen/arbetsuppgiften och hur ni kan dra nytta av detta i arbetet med hela enheten/verksamheten.

Vi genomför även utbildning i Förändringsledning - för erfarna chefer som vill utvecklas i sin roll som Förändringsledare. >...Se infolänk th

Kontakta vi mail eller telefon så kan vi berätta mer, eller så bokar vi ett möte där vi kan prata mer utförligt om vad en insats med oss kan innebära för er utveckling och ert förändringsarbete.

Sidan är under omarbetning och mer info kommer inom kort...


Wise Förändringsledning
En utbildning i samverkan med Wise group
Läs mer >...