Chef- och ledarskapsprogram

I företag som vunnit kvalitetutmärkelser som lönsamma och effektiva företag framgår det tydligt att de arbetat med fokus på värderingar, delaktighet och engagemang samt process för ständiga förbättringar som styrmedel i den dagliga verksamheten. Det är samtidigt också väl känt att en viktig komponent för utvecklingen av framgångsrika verksamheter är ett gott ledarskap och insiktsfulla ledare.

Våra chef- och ledarskapsprogram tar sin ansats ur dessa förutsättningar och i samtliga program handlar det om en utvecklingsprocess som inbegriper dimensionerna människa, organisation och resultat. En fördjupad självinsikt är en grundförutsättning för att lyckas, och det är där vår resa börjar i samtliga våra program. Vi arbetar processorienterat och ett stort ansvar läggs på dig som deltagare.

Exempel på utbildningsupplägg i samarbete med Wise group, en av sveriges ledande HR-aktörer, levererar vi utbildningarna:
> Utvecklande ledarskap -> Se även länk th
> Wise Förändringsledning
> SDI® – lyfter fram styrkan i gruppen -> Se även länk th

Utbildningar genomförs i form av öppna program såväl som företagsanpassat utefter de behov och krav som ni önskar. Kontakta oss via mail eller telefon så bokar vi in ett kostnadsfritt möte och pratar om vad en insats med oss kan innebära för dig och ditt företag.


Kontakta
via mail eller telefon så bokar vi
ett första möte...

Urban Lambertson
huvudlärare och process-ledare IHM Business school, Personligt ledarskap
Läs mer> ...

Praktikertjänst - Arbete med värderingsstyrt ledarskap
Läs mer >...

Försvarshögskolan och Utvecklande ledarskap
Läs mer >...

SDI® som metod och instrument
Läs mer >...