Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom IHM Personligt Ledarskap utvecklar du – med stöd av en mentor – en egen plattform för effektivt ledarskap som utgår från dina personliga förutsättningar och möter organisationens krav.

I slutändan är det din enhets förmåga att leverera förväntade resultat till organisationen som avgör din framgång. För att lyckas som ledare krävs det därför god självinsikt och respekt för de människor du ska leda. Du måste också förstå de organisatoriska förutsättningarna för ditt uppdrag som ledare. Eftersom de organisatoriska och individuella förutsättningarna för ett ledaruppdrag varierar kraftigt från situation till situation, är det viktigt att du skapar en agenda för hur du personligen ska möta utmaningarna i din organisation.
För dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap gentemot medarbetare och arbetsgrupper så att effekten av det egna ledarskapet ökar.
För företag som vill öka medarbetarnas motivation och effektivitet genom att utveckla och ta ansvar för företagets ledarskap utifrån ledarnas personliga förutsättningar.
Omfattning: 10 – 12 dagar under en termin parallellt med ditt ordinarie arbete.
Nivå: Certifikat IHM. Utbildningen ger 6 US Credits och därmed ett internationellt Advanced Certificate. Utbildningen är en del av examen IHM Master.
IHM Personligt Ledarskap ger tillgång till en personlig mentor under och efter utbildningen. En central komponent i utbildningen utgörs av de PM som redovisar dels dina personliga egenskaper, drivkrafter och mål-sättningar, dels den handlingsplan som ska ligga till grund för din fortsatta utvecklingsprocess som ledare.

Läs mer Mer info/Utbildningsplan
Läs mer Beställ katalog
Läs mer
Tipsa en vän
Läs mer Infomöten/seminarier
Läs mer Ansökan
   


 
Ur utbildningens innehåll:
■ Jaget – att leda sig själv innan man leder andra
■ Teamet – att skapa, forma och leda effektiva team
■ Medarbetaren – att få andra att växa genom återkoppling
■ Företaget – att förstå ledarskapets förutsättningar
■ Visionen – att kommunicera för att skapa engagemang
■ Verkligheten – att få allt att fungera
■ Mentorskap – stöd av personlig mentor
■ Personlig plan (PM) – handlingsplan för att utveckla det egna ledarskapet